1r Concurs de Relats Curts Planeta Lletra

Planeta Lletra es complau a convidar-vos a participar al 1er Concurs de Relats Curts Planeta Lletra. A continuació podreu llegir les bases del nostre premi literari. Us animem a participar-hi i us desitgem molta sort i bona lletra!1r Concurs de Relats Curts Planeta Lletra


ORGANITZA: Associació Planeta Lletra

PARTICIPANTS: Hi poden participar totes les persones que ho desitgin i que siguin majors de 18 anys.

TEMA: Els temes aniran variant en cada convocatòria. En aquesta ocasió la història ha de passar a Mataró (Maresme) i ha d’incloure en algun moment del relat la frase següent: “No podia assegurar amb certesa que ell (o ella) tingués res a veure amb el crim”. El premi Planeta Lletra es concedirà a la millor història policíaca, detectivesca, de novel•la negra... que compleixi els 
requisits esmentats. 

EXTENSIÓ: Els relats han de tenir una extensió mínima de 6 pàgines (DIN A4) i màxima de 12, escrits amb lletra Arial 12, amb interlineat 1,5. Els treballs s’han de presentar en un arxiu Word i han d'anar signats amb un pseudònim. També s’ha d’adjuntar un altre arxiu de Word amb la plica. A l'arxiu hi ha de posar PLICA, seguit del nom del relat i el pseudònim. Dins de la plica constaran les dades de l’autor/a: nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i adreça postal.

OBRES: Cada autor o autora pot concursar amb una sola obra d’autoria individual. Les obres concursants han de ser originals, inèdites i escrites en llengua catalana. L’autor respon de l’autoria i originalitat alliberant a l’editorial i a l’organització de qualsevol responsabilitat, dany o reclamació per part de terceres persones. Les obres no poden haver estat premiades anteriorment, ni estar pendents de la resolució d’altres certàmens.

LLIURAMENT: Les obres i les pliques s’han d’adreçar, en un únic correu electrònic a: planetalletra@gmail.com tot indicant a l’assumpte del missatge: “Premi Planeta Lletra” i el nom del relat.

PREMIS: El relat guanyador i els dos relats finalistes seran publicats en el llibre que Planeta Lletra publica anualment per Sant Jordi i seran les tres primeres obres de l’edició. Els autors premiats rebran tres exemplars del llibre i un diploma que els acredita com a guanyador o finalista.

TERMINI D’ADMISSIÓ: El termini es tancarà a les 24 h del dia 15 de desembre de 2013.

JURAT: La resolució del concurs anirà a càrrec d’un jurat que estarà format per escriptors i editors de Mataró de reconeguda trajectòria. El veredicte del jurat es publicarà el 15 de gener de 2014 a la web: www.planeta-lletra.tk  

El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel•lable.

LLIURAMENT DELS PREMIS: L'acte de proclamació i lliurament de premis es comunicarà directament als guanyadors i es farà públic a través de la web de Planeta Lletra i per correu electrònic a la resta de participants. També se li donarà el màxim ressò mediàtic a través de ràdio, televisió i premsa local i comarcal. Està previst fer una cerimònia de lliurament de premis al voltant de la diada de Sant Jordi que també servirà de presentació del llibre.

Planeta lletra es reserva el dret de publicar, en el llibre que recull els relats guanyadors, i prèvia notificació a l’autor, qualsevol altre relat que consideri de qualitat i interès especial. La resta de relats seran destruïts i no es mantindrà correspondència ni comunicació amb els autors una vegada acabat el concurs.

DRETS D’AUTOR: Una vegada s’hagi resolt el concurs i publicat el llibre a través de Planeta Lletra, l’autor és lliure de publicar el seu relat en altres llibres i publicacions. Planeta Lletra és una associació sense ànim de lucre, els diners aconseguits amb la venda del llibre serviran per sufragar les despeses que l’edició. En cap cas es pagaran drets d’autor.

La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Comentaris