Més fotos de la presentació del llibre

A petició popular (Allà vosaltres!!) més fotos de la presentació del llibre de dimarts.
Les fotògrafes vàrem ser Sandra Cabrespina i Núria López.
Comentaris